top of page
  • לוטן דיקר

ביקורת ספר: לאורו הבוהק של היום: יומנו של רופא יהודי בפולין, אדוארד רייכר, הוצאת מטר, 2022

בתקופת מלחמת העולם השנייה, רופאים יהודים נאלצו פעמים רבות לחיות בדילמות נוראיות, במי לטפל וכיצד לעשות זאת, באמצעים מדוללים ואוכלוסייה חולה באופן תמידי. ישנם מספר ספרים, שכתובים כיומנים אישיים ומראים לנו עד כמה החיים של אלו שנשבעו לטפל בכל חולה, היו בלתי אפשריים.


הספר לפנינו מתאר את חייו של אדוארד רייכר, שהיה רופא יהודי, שהתמחה במחלות עור. הוא חי ליד גטו לודז' ביחד עם אשתו ובנו הפעוט ועל מנת לשרוד ולהימנע מלהישלח למותו, הוא ברח לוורשה. היה לו שם של רופא מומחה, אדם שהתפרסם גם לפני המלחמה.


לכן, לאחר בריחתו הוא פגש קצין אס אס בכיר, שהיה לו תפקיד משמעותי בהשמדת היהודים - הרמן הפלה. הוא אף העיד נגדו במשפט שהתנהל לאחר המלחמה והיומן אבד במהלך השנים. אולם, הוא התגלה וכעת ניתן לראות את יחסיו עם הקצין הנאצי וכיצד במשך שש שנים סבל מאוד מרדיפות והתעללויות של גויים ויהודים עשירים כאחד.


רייכר הצליח לשרוד רק בזכות הרבה תושייה ומזל והפך להיות לאדם שנתן עדויות במהלך חייו וניסה להילחם כדי שהזיכרון לא יישכח. בשנות התשעים היומן "לאורו הבוהק של היום: יומנו של רופא יהודי בפולין" התפרסם בעברית ובשפות שונות וזכה לתהודה גדולה בייחוד בארץ הולדתו פולין.


0 views0 comments

Comentários


bottom of page